Installation av värmepump

 
Vi på Vi värmer Sverige värnar om våra kunders bästa. Vi är ackrediterade och certifierade installatörer av de värmepumpar som vi säljer. Genom att låta oss installera din värmepump kan ni vara säkra på att alla garantier gäller. Vi lämnar ut garantibevis i samband med att vi installerar er nya värmepump.

Här kan ni tydligt och enkelt se hur vårt upplägg ser ut vid installation av Bergvärme respektive luft/vatten.
 

Bergvärme

Vid installation av bergvärme kommer processen att se ut som nedan:
 1. Fastighetsbesiktning utförd av utbildade besiktningsmän.
 2. Offert skräddarsydd för din fastighet.
 3. Assistans vid ansökan om tillstånd för energiborrning.
 4. Produktionsplan med tidsschema.
 5. Brunnsborrning och ingrävning.
 6. Leverans av ny värmepump.
 7. Demontering och intag av nya produkter.
 8. Installation.
 9. Driftstart och funktionskontroll.
 10. Handhavande och överlämning av försäkringspapper och borrprotokoll.

Luft-vatten värmepump

Vid installation av luft-vatten kommer processen att se ut som nedan:
 1. Fastighetsbesiktning utförd av utbildade besiktningsmän.
 2. Offert skräddarsydd för din fastighet.
 3. Produktionsplan med tidsschema.
 4. Leverans av ny värmepump.
 5. Demontering och intag av nya produkter.
 6. Installation.
 7. Driftstart och funktionskontroll.
 8. Handhavande och överlämning av försäkringspapper och borrprotokoll.