Rörmokeri och el

Rörmokeri

Har du stopp i avloppet, kalla element eller droppande kranar? Då kan du vara lugn, sånt är vi specialister på.

Vi fixar även alla dina vanliga rörmokarjobb såsom:
Droppande kranar
Läckande rör
Stopp i avloppet
Kalla element
Lågt vattentryck
Sönderfrysta rör
Byte av termostater
Krånglande värmepannor
Byte av blandare
Avloppsrensning
Trasiga WC-stolar
VVS-installationer
Rördragning
Tvätt- och diskmaskinsmontering

El

Vi har djup och bred expertis när det gäller allt rörande såväl befintliga elinstallationer som nya.
Om du har problem med elen kommer vi ut och undersöker vad det beror på och åtgärdar felen så att ingen kommer till skada.

Här är några exempel på tjänster som vi kan utföra:
Jordning av befintligt elsystem
Utökning av din elcentral, till exempel om du bygger ut eller får större behov
Utbyte av elcentral
Reparation av slitna eller trasiga ledningar och eluttag
Reparation och service av elelement och luftvärmepumpar
Byte och reparation av lysrörsarmaturer och annan belysning
Felsökning och service av ledningar och kablar
Installation av elmätare